اعزام خدمتکار،آشپز،کارگر و خدمه به منزل

خانه / اعزام خدمتکار،آشپز،کارگر و خدمه به منزل

در صورتی که در محل کار خود (شرکت – کارگاه – کارخانه و…) نیاز به خدمات نظافت و آشپزی و رسیدگی به امور خرید مایحتاج و کارگر ساده دارید ، ما براحتی و با معرفی خدمتکاران زن که با تجربه و زرنگ میباشند ، میتوانیم نیاز شما را برطرف کنیم.

خدمتکاران معرفی شده از طرف این مرکز بسیار رازدار و مطمئن میباشند و آموزشهای لازم را در این زمینه دیه اند .

بعضی از کارفرمایان محترم با توجه به فضای مذهبی کشور ما ، تاکید به استخدام خدمتکار زن برای منزل مینمایند.

خدمتکاران زن که از طرف موسسه مونس ناجی معرفی میگردند ، همگی متعهد و کارآمد بوده و نیازهای جاری منزل شما را بخوبی برطرف مینمایند و در رازداری و حفظ اسرار شما ، طبق آموزشهایی که گرفته اند رفتار میکنند.

با استخدام یک خدمتکار زن جهت کودک و فرزند دلبندتان ، شما میتوانید با آسودگی به امور شخصی خود بپردازید و در میهمانیها و مراسم ، خیالتان از بابت نگهداری کودک آسوده باشد.

خدمتکار شخصی کودک شما با توجه به سن و علائق او با ایشان ارتباط برقرار میکند و در مواقع لازم مسائل مورد نیاز را به شما گزارش میدهد.

استخدام آشپز خدمتکار راننده در منزل