خدمتکار ، راننده ، آشپز شخصی آقا و خانم

خدمتکار ، راننده ، آشپز شخصی آقا و خانم

در صورتی که در محل کار خود (شرکت - کارگاه - کارخانه و...) نیاز به خدمات نظافت و آشپزی و رسیدگی به امور خرید مایحتاج و کارگر ساده دارید ، ما براحتی و با معرفی خدمتکاران زن که با تجربه و زرنگ میباشند ، میتوانیم نیاز شما را برطرف کنیم. خدمتکاران معرفی شده از طرف این مرکز بسیار رازدار و مطمئن میباشند و آموزشهای لازم را در این زمینه دیده اند . بعضی از کارفرمایان محترم با توجه به فضای مذهبی کشور ما ، تاکید به استخدام خدمتکار زن برای منزل مینمایند. خدمتکاران زن که از طرف موسسه تهران مهر معرفی میگردند ، همگی متعهد و کارآمد بوده و نیازهای جاری منزل شما را بخوبی برطرف مینمایند و در رازداری و حفظ اسرار شما ، طبق آموزشهایی که گرفته اند…
خواندن ادامه