اعزام نیروی کار متخصص و ماهر به شرکت ها

خانه / اعزام نیروی کار متخصص و ماهر به شرکت ها

آیا در کارخانه و یا کارگاه خود و یا شرکت و دفتر کار نیاز به یک مستخدم و خدمتکار شخصی ، راننده ، باغبان یا سرایدار دارید؟

نیاز به کارمند اداری یا منشی دارید؟

نیاز به کارگر ساده و یا ماهر دارید؟

موسسه تهران مهر افراد مطمئن و متعهد را بعنوان خدمتکار شخصی به شما معرفی میکند که کلیه کارهای شخصی و خصوصی خود را به آنها بسپارید.

این افراد بسیار رازدار بوده و به مدیر و کارفرمای خود وفادار میباشند.

خدمتکار شخصی و نیروهایی که از طرف این موسسه به شما معرفی میگردند، آموزش دیده میباشند و  در محل کار ، آرامش و وقت اضافه را برای شما به ارمغان میاورد !