پرستار و مراقب کودک در خانه

خانه / خدمات مراقبت از کودک در منزل / پرستار و مراقب کودک در خانه

نگهداری از کودک شما در منزل بصورت ساعتی ، روزانه ، شبانه روزی ، ماهانه یا فصلی و دائمی از خدمات موسسه ما به شما عزیزان و کودکان دلبند شما میباشد.

نگهدار کودک وظیفه سرویس غذا ، عوض کردن پوشک ، بازی کردن با کودکان و مراقبت بهداشتی و امنیتی از دلبندان شما را دارد.

زمانی که نگهدار کودک در منزل و همراه فرزند شما باشید ، شما میتوانید با خیالی آسوده به میهمانی یا خرید و یا حتی مسافرت بروید.

نگهدار کودک اعزامی موسسه تهران مهر ، مراقب کودک شماست ، آرامش و آسودگی هدیه ما به شما والدین عزیز میباشد.