پرستاری و مراقبت از بیمار در منزل

پرستاری و مراقبت از بیمار در منزل

  موسسه ما در زمینه ارسال پرستار و نگهدار بیمار و با توجه به مورد بیماری افراد با تجربه و متخصص و حتی در بعضی موارد با مدارک بالای دانشگاهی را ارسال میکند. نگهداری از بیمار خصوصا" با شرایط خاص نیاز به کسی را دارد که تحمل بی صبری و گاه مشکلات رفتاری را داشته باشد. مطمئن هستیم که سالها تجربه ما در این زمینه میتواند بخوبی در زمینه نگهداری و مراقبت و پرستاری از بیمار شما در منزل کارآمد باشد. در زمینه حقوق و تعرفه و دستمزد پرستار بیمار با توجه به شرایط شخص مورد نظر با ما در تماس باشید.
خواندن ادامه